Warning: include(head.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\inetpub\vhosts\chuyenphapluan.com\httpdocs\comp\chude\index.php on line 7

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'head.php' for inclusion (include_path='d:\Webspace\sacomtec\chuyenphapluan\chuyenphapluan.com\www') in D:\inetpub\vhosts\chuyenphapluan.com\httpdocs\comp\chude\index.php on line 7
Tịnh Độ Tông

» Pháp môn Tịnh độ

Tịnh Độ là một trong mười tông phái của Phật giáo Trung Hoa. Đây là tông phái siêu việt, với nhiều đặc thù thuộc Đại thừa viên đốn. Gọi Đại thừa bởi tông này lấy tâm Bồ đề làm nhân, lấy quả vị cứu cánh Phật làm quả. Viên, bởi tông này lý sự vẹn toàn, tóm thâu cả Tiểu thừa giáo, Đại thừa thỉ giáo, Đại thừa chung giáo và Đại thừa đốn giáo. Đốn, vì tông này không luận bàn về pháp tướng mà chỉ chuyên về chân tánh, không cần trải qua nhiều thứ lớp, tu tập trong một đời có thể chứng lên quả vị Bất thối chuyển. Đây chính là những điểm siêu xuất, đặc thù của tông Tịnh Độ.

» PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ trong kinh điển Pàli
» Tọa thiền Niệm Phật
» BỒ ĐỀ ĐẠT MA khai thị pháp môn Niệm Phật
» Trải nghiệm về niệm Phật nhất tâm
» - 10 VỊ TỔ SƯ TỊNH ĐỘ TÔNG : Huệ Viễn Ðại Sư - Liên Tông Sơ Tổ
Thiền Tông

» Sự có mặt của các thiền sư với dân tộc Việt Nam

LTS: Cùng với các tông phái PG khác, sự du nhập của Thiền tông trên mảnh đất hình chữ S đã góp phần vẽ nên bức tranh toàn cảnh về những hoạt động đa dạng và đặc thù của PGVN trong hơn 10 thế kỷ qua. Mở đầu chuyên mục Thiền học kể từ số này, GN trân trọng giới thiệu bài viết của HT.Thích Nhật Quang, phác thảo sơ nét công hạnh và đạo nghiệp của các thiền sư - dấu ấn Thiền tông VN - trong dòng phát triển sinh động của đạo mạch Phật giáo gắn bó với sự tồn vong của dân tộc...

» Thiềnchữa trị thân tâm
» Quảng ngữ của Hòa Thượng La Hán Quế Sơn ở Chương Châu
» 43 công án Trần Thái Tông
» Thiền Vipassana: một nghệ thuật sống
» Hành thiền trong quản trị thời gian
Các chủ đề khác
» Tịnh Độ Tông
» Mật Tông
» Thiền Tông

Warning: include(foot.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\inetpub\vhosts\chuyenphapluan.com\httpdocs\comp\chude\index.php on line 140

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'foot.php' for inclusion (include_path='d:\Webspace\sacomtec\chuyenphapluan\chuyenphapluan.com\www') in D:\inetpub\vhosts\chuyenphapluan.com\httpdocs\comp\chude\index.php on line 140